Hân hoan chào đón quý vị đến với Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn (HTPATV), tại nơi đây quý vị sẽ gặp những người khao khát và đam mê trải nghiệm về quyền năng kì diệu của Đức Chúa Trời! Chúng tôi là một hội thánh tư gia được hình thành qua nhiều thế hệ, từ nhiều nền văn hóa , các độ tuổi, các nguồn gốc con người khác nhau.

Chúng tôi yêu Chúa Giê-su bằng một tình yêu với sự thờ phượng , tình yêu với sự tìm hiểu chân lý của Đức Chúa Trời, tình yêu về sự hiện diện ngọt ngào của Chúa Thánh Linh trong đời sống. Bạn sẽ được kinh nghiệm điều này qua sự cầu nguyện, tương tác tương thông cùng Chúa, và các thuyết giảng- giảng dạy từ Lời của Đức Chúa Trời.

Nếu quý vị đang tìm kiếm một nơi để phát triển đức tin, để cùng đoàn kết xây dựng nhà Chúa phát triển lâu dài, và muốn kinh ngiệm thật sự về sự sống hằng hữu của Đức Chúa Trời,  HTPATV là nơi dành cho bạn. Chúng tôi mong sớm được chào đón quý vị đến hội thánh.