HTPATV VIET-AMERICAN FULL GOSPEL CHURCH
HỘI THÁNH PHÚC ÂM TRỌN VẸN