THỜ PHƯỢNG CHÚA
Tham gia với chúng tôi vào Chủ Nhật hàng tuần: 10AM Tiếng Việt & 11:30AM English

HỌC KINH THÁNH
Tham gia với chúng tôi vào mỗi Thứ Sáu hàng tuần: 6:30PM Tiếng Việt & 7:30PM English

ĐỊA ĐIỂM
8322 Garden Grove Blvd, #C2
Garden Grove, CA 92844
Tel: (949) 791-7281