Dâng hiến đến hội thánh, quý vị chỉ cần nhấp chuột vào dòng chữ màu vàng GIVE CLICK HERE bên dưới. Đường dẫn trực tuyến rất đơn giản và an toàn, chỉ mất một vài phút. HTPATV là một hội thánh có tổ chức 501(c)3 là tất cả các đóng góp của quý vị đều được khấu trừ vào thuế của quý vị. Sau khi quý vị đóng góp dâng hiến đến hội thánh, quý vị sẽ nhận được hóa đơn xác nhận khoản tài trợ gửi đến quý vị bằng e-mail. Đến khi quý vị làm thuế chỉ cần in ra và gửi cho người làm thuế để được khấu trừ.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ VỊ VỀ SỰ ĐÓNG GÓP DÂNG HIẾN NÀY.


GIVE CLICK HERE